SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự trong Bộ Khoa học và Công nghệ

03/05/2012

Khóa đào tạo về Báo cáo đánh giá an toàn cho nhà máy điện hạt nhân

04/04/2012

Ký hợp tác giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Cơ quan Nghiên cứu địa chất và khoáng sản Pháp

13/03/2012

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tham dự cuộc họp Diễn đàn hợp tác pháp quy hạt nhân (RCF)

03/03/2012

Thảo luận hợp tác trong khuôn khổ RCF

07/02/2012

Thứ trưởng Lê Đình Tiến tiếp và làm việc với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

26/10/2011

Thảo luận về Kế hoạch tổng thể tích hợp (IMP) với IAEA

30/05/2011

Đoàn chuyên gia IAEA đến thăm và làm việc với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

20/05/2011

Việt Nam tham gia Hội nghị Công ước An toàn hạt nhân

20/04/2011

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân làm việc với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về Hệ thống nhà nước về Kế toán và Kiểm soát vật liệu hạt nhân

09/03/2011