SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ngày 18/5: Sẽ công bố online Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu

17/05/2021

Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Cần nỗ lực từ hai phía

05/05/2021

Nghiệm thu nhiệm vụ chiết xuất cao định chuẩn từ củ ngải bún điều trị bệnh viêm loét dạ dày

05/05/2021

TP.HCM đặt hàng tìm vật liệu, công nghệ và mô hình kinh doanh nhà ở cho người có thu nhập thấp

29/04/2021

Năm 2020: Hơn 1.100 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

28/04/2021

Tiệt trùng thực phẩm đóng gói bằng nhiệt độ cao và áp suất cao

22/04/2021

Nền tảng họp trực tuyến eMeeting có thể hỗ trợ 200 điểm cầu

19/04/2021

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Nuôi lươn không bùn bằng hệ thống tuần hoàn

16/04/2021

Khởi động Diễn đàn Thách thức công nghệ số Việt Nam 2021

14/04/2021