SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đăng ký gặp chuyên gia tư vấn công nghệ tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2021

17/05/2021

Hỗ trợ tư vấn công nghệ miễn phí tại Techmart công nghệ sau thu hoạch 2021

17/05/2021

Miễn phí gian hàng trưng bày và hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ cho các đơn vị tham gia Techmart công nghệ sau thu hoạch 2021

22/04/2021

Bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc

16/11/2020

Tư vấn chuyên gia - điểm nhấn của Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

27/07/2020

Hội thảo trực tuyến tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

31/07/2020

Mời dự 17 chuyên đề Hội thảo tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

29/07/2020

Nhiều ý tưởng, sản phẩm mới về công nghệ chế biến sau thu hoạch

15/04/2019

Mô hình bảo quản xoài và thanh long bằng công nghệ màng bán thấm

02/08/2018

Mô hình xử lý và bảo quản dứa và đu đủ

27/08/2018