SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khai mạc Hội thảo Phát triển hệ thống quản lý cho các tổ chức liên quan chủ yếu tham gia chương trình phát triển điện hạt nhân

05/10/2012

Việt Nam dự kỳ họp Hội đồng IAEA lần thứ 56

20/09/2012

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tham dự cuộc họp Diễn đàn hợp tác pháp quy hạt nhân (RCF)

03/03/2012

Khóa Tập huấn quốc gia về “Tài chính và ngân sách cho dự án nhà máy điện hạt nhân”

10/10/2011

Bộ trưởng Nguyễn Quân tiếp Tổng giám đốc IAEA

05/10/2011

Họp Đại hội đồng IAEA lần thứ 55

22/09/2011

Thảo luận về Kế hoạch tổng thể tích hợp (IMP) với IAEA

30/05/2011

Đoàn chuyên gia IAEA đến thăm và làm việc với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

20/05/2011

IAEA và Việt Nam ký kết Khung chương trình quốc gia 2010 - 2015 (CPF)

25/02/2011

Hoạt động của Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng IAEA lần thứ 54

22/09/2010