SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ký 4 tờ giấy, nhận bồi dưỡng... vài trăm

24/01/2014

Ngân sách cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải phù hợp tiến độ phê duyệt

10/04/2013

Sẽ khoán tới sản phẩm cuối cùng cho nhà khoa học

19/02/2013

"Lương cán bộ hạt nhân phải gấp nhiều lần lương Bộ trưởng"

28/08/2012

Bộ trưởng Xây dựng: "Đập thủy điện Sông Tranh an toàn..."

30/05/2012

Bộ trưởng Nguyễn Quân tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Khoa học Bungary Sergei Ignatov

18/04/2012

Khoa học và công nghệ Việt Nam từ tầm nhìn chiến lược

15/02/2012

Thứ trưởng Lê Đình Tiến tiếp đoàn Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ

13/02/2012

Đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN"

16/12/2011

Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ đón tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào

17/10/2011