SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ bảo quản mãng cầu

10/01/2021

Công nghệ bảo quản xoài tươi

07/01/2021

Ứng dụng tinh dầu và màng bao trong bảo quản thực phẩm

21/12/2020

Hợp tác chuyển giao công nghệ bảo quản xoài tươi phục vụ xuất khẩu

20/12/2020

Ngày 16/12: Kết nối ý tưởng công nghệ bảo quản trái mãng cầu

06/12/2020

Ngày 14/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ bảo quản xoài"

04/12/2020

Bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc

16/11/2020

Thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản dưa lưới sau thu hoạch

13/11/2020

Xử lý bảo quản xoài, thanh long bằng hơi nước nóng

11/11/2020

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế enzym polyphenoloxydase của các loài rau gia vị và khả năng ứng dụng trong bảo quản lạnh tôm thẻ chân trắng

21/09/2020