SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nhiệt độ ấm hơn sẽ làm tăng hàm lượng asen trong gạo

14/12/2019

Một số công nghệ và thiết bị chào bán tại Techmart chuyên ngành Chế biến và Bảo quản thực phẩm năm 2016

08/07/2016

Xử lý sắt và asen trong nước ngầm bằng bể lọc sinh học Biophin

13/01/2015

Thiết bị lọc nước sử dụng vật liệu lọc nano

18/12/2013

Bản đồ ô nhiễm Asen trong nước ngầm các tỉnh đồng bằng Mekong, Việt Nam

26/10/2012

Xác định nhóm chỉ thị sinh hóa sulhydry (-SH) cho sự ô nhiễm Asen và Đồng của cây rau má (centella asiatica)

13/01/2009

Nghiên cứu xác định tồn tại của Asen trong đất, rau má (centelle asitica) và cải xanh (Brassica Juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật Hydrua hóa (HG)

23/04/2008

Nghiên cứu tách loại As trong nước bằng Zeolit Nax được tổng hợp từ cao lanh Phú Thọ

15/02/2008