SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kỹ thuật ẩn danh bảo vệ tính riêng tư cho dữ liệu mở

12/05/2021

Thiết kế bộ công cụ ứng dụng và đánh giá sự phát triển âm lời nói của trẻ em

07/05/2021

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam được đưa vào danh mục SCOPUS

07/05/2021

Doanh nghiệp Việt đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong giáo dục

05/05/2021

Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Cần nỗ lực từ hai phía

05/05/2021

Giám sát và cảnh báo cháy tự động bằng công nghệ IoT

04/05/2021

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử bằng ODR

29/04/2021

Ngành Tài chính ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin

29/04/2021

Dịch Covid-19: “Cú hích” giúp doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số

28/04/2021

Chương trình kết nối doanh nghiệp – nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm

27/04/2021