SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị tạo hình 3D cho da chỉ trong vài phút

16/03/2021

Chế tạo da người trong phòng thí nghiệm

16/11/2019

Chiếm lĩnh thị trường bằng công nghệ từ đại học

11/08/2019

In 3D – Thị trường rộng mở

16/03/2018

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất trồng

11/04/2020

In 3D trực tiếp các tế bào lên vết thương để điều trị bỏng

16/02/2020

Công nghệ in 3D góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong y tế như thế nào?

13/02/2020

Công nghệ sấy đa năng dùng cho nông sản, thực phẩm

03/06/2019

19.190 sáng chế về công nghệ in 3D đã được công bố trên thế giới

20/07/2018

Công nghệ in 3D - Hướng ứng dụng trong tương lai

13/07/2018