SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ dựng ảnh 3D mọi bộ phận trong cơ thể

01/12/2014

Công nghệ Haptix tương tác 3 chiều

23/08/2013

In 4D: tương lai của công nghệ 3D tự lắp ráp

09/05/2013

Ông lão 83 tuổi và phát minh in ấn 3D giá rẻ

19/03/2013

Ảo như thật với ảnh 3D lenticular

02/08/2012

Ấn tượng với máy in nano 3 chiều

21/03/2012

Công nghệ tạo mặt nạ y như thật

27/10/2011

Chụp ảnh mặt trời 3 chiều đầu tiên

10/02/2011