SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tìm hiểu một số nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ngoại khoa 126 bệnh nhân rò hậu môn tái phát

28/01/2008