SpStinet - vwpChiTiet

 

Trao giải cho 5 giải pháp ứng dụng GIS xây dựng thành phố thông minh

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa trao giải cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp - sản phẩm GIS TP.HCM”. 

Hình đại diện

Theo đó, 5 giải pháp nhận giải gồm: giải pháp ứng dụng nền tảng HCMGIS (HCMGIS Platforms) với dự án “Lưu giữ Sài Gòn”; giải pháp ứng dụng GIS vào kinh doanh (nhóm tác giả từ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An); giải pháp sáng tạo ứng dụng sản phẩm GIS để quản lý sự cố của mạng lưới cấp nước (nhóm tác giả Nguyễn Văn Hiếu, Trần Văn Thiện - Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành); thiết kế và xây dựng hệ thống đo, giám sát, mô phỏng cảnh báo và phòng chống ngập cho TP.HCM; giải pháp thu thập và số hóa dữ liệu GIS di động.

Cuộc thi đã thu hút 72 sản phẩm trong nhiều lĩnh vực, từ hỗ trợ quản lý hành chính công cho tới hỗ trợ quy hoạch và các ứng dụng thực tế phục vụ dân sinh. Các sản phẩm dự thi là những giải pháp sáng tạo ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để giải quyết các vấn đề thực tiễn của TP.HCM, xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh. 

B.Tân, Báo SGGP

Các tin khác: