SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp sấy đông khô kiểm soát chất lượng sản phẩm

Là giải pháp chất lượng cao, với mức độ tự động hóa cao. Hệ thiết bị đông khô có phương pháp vận hành đơn giản. Công nghệ thăng hoa với 2 bình ngưng, bảo đảm vận hành liên tục. Có thể theo dõi dữ liệu hệ thống với các biểu đồ đa dạng theo thời gian thực, kiểm soát các thông số vận hành bằng thiết bị di động.  

Máy sấy đông khô BUCHI Lyovapor™ đươc trang bị hệ thống ngưng hiệu suất cao, loại bỏ tối đa hơi nước, cho phép đạt được tỷ lệ thăng hoa cao nhất.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Cầu Vồng

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả