SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống thiết bị đo đa chỉ tiêu dùng cho nông nghiệp

Hệ thống cho phép chia sẻ thông tin trên webserver, dữ liệu được lưu theo thời gian thực và sắp xếp theo dạng bảng; server thể hiện dữ liệu trực quan qua biểu đồ đường hoặc bản đồ; có thể truy cập thông tin ở mọi nơi, đơn giản hóa việc giám sát, điều khiển.

Hệ thống đo ghi đa chỉ tiêu ứng dụng IoT phục vụ cho nông nghiệp do Phòng Điện tử ứng dụng – Viện Vật lý TP.HCM cung ứng, cho phép đo độ pH nước, nhiệt độ, đổ ẩm,…ứng dụng rất rộng trong thực tế, đặc biệt là trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản.

Đơn vị giới thiệu: Viện Vật lý TP.HCM

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả