SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển khai đô thị thông minh: Cần đồng bộ và kết nối với hệ thống chung của thành phố

Ngày 21/10, tại UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UNBD TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc làm việc giữa Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) với các quận huyện, sở ngành tại TP.HCM để nghe AIC trình bày các giải pháp công nghệ và hướng dẫn triển khai đầu tư các hợp phần của đô thị thông minh tại các quận huyện và sở ngành.

Hình đại diện

AIC đã giới thiệu 12 hợp phần quan trọng triển khai các giải pháp công nghệ và hướng dẫn thực hiện để các quận huyện lên kế hoạch đầu tư, xây dựng các giải pháp công nghệ đô thị thông minh tại địa phương. AIC cũng đề xuất UBND TP.HCM chọn một quận, huyện thí điểm mô hình đô thị thông minh. Nếu các sở ngành, quận huyện có bất cứ yêu cầu nào, công ty sẵn sàng hỗ trợ xây dựng các giải pháp công nghệ.

Phó Chủ tịch UNBD TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu, các quận, huyện cần nhanh chóng xây dựng giải pháp công nghệ, đầu tư các hợp phần của đô thị thông minh và phải làm trước 31/10.

Với các sở ngành, dù có những chuyển biến đáng ghi nhận trong ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, song cần làm sâu hơn, đồng bộ hơn để thực sự trở thành công cụ giúp thành phố quản lý, phát triển tốt hơn… và cũng cần trình kế hoạch đầu tư trước 31/10, là thời hạn cuối để lập dự án đầu tư công. Việc đầu tư, triển khai cần phù hợp với khung kiến trúc đô thị thông minh của thành phố và các hợp phần phải được đồng bộ, kết nối với hệ thống chung. 

Bá Tân

Nguồn: sggp.org.vn

Các tin khác: