SpStinet - vwpChiTiet

 

Tự động hóa điều tiết dinh dưỡng, vi sinh và tưới nhỏ giọt ứng dụng vi mạch và IoT

Tự động hóa điều tiết dinh dưỡng, vi sinh và tưới nhỏ giọt ứng dụng vi mạch và IoT là giải pháp giúp tăng năng suất lao động (gấp 2-3 lần), phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro phát sinh trong quá trình trồng trọt, mang lại khả năng cạnh tranh cao cho doanh nghiệp.

Giải pháp cho phép vận hành hiệu quả các hoạt động điều tiết dinh dưỡng, tăng cường vi sinh và tưới nhỏ giọt cho các hệ thống nhà màng; nuôi tôm, …

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH TM DV KT SX O&M

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả