SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ KH&CN: Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, trường/viện tăng cường liên kết trong nghiên cứu và ứng dụng KH&CN

Trong Quyết định 1362/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Thủ tướng Chính phủ đã nêu 6 nhóm giải pháp để các cơ quan ban ngành, địa phương thực hiện kế hoạch.

Các đoàn tới tìm hiểu về giải pháp Smart Agriculture tại Lab Nông nghiệp thông minh của VNPT Technology ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Các đoàn tới tìm hiểu về giải pháp Smart Agriculture tại Lab Nông nghiệp thông minh
của VNPT Technology ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

6 nhóm giải pháp này bao gồm: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, có công nghệ sản xuất sạch hơn; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ nâng cao năng suất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân ứng dụng KH&CN, khai thác cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN4.0); vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong nhóm giải pháp thứ 5, Bộ KH&CN được Thủ tướng giao xây dựng cơ chế khuyến khích các cơ sở kinh doanh, trường/viện tăng cường liên kết trong nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào quá trình sản xuất, kinh doanh, đề xuất giải pháp khuyến khích và giảm chi phí liên quan đến chuyển giao công nghệ, báo cáo Thủ tướng ngay trong năm 2019; xác định nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa về ứng dụng các kết quả KH&CN trong sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong một số lĩnh vực ưu tiên và báo cáo Thủ tướng trong năm 2019.

Để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng KH&CN, Bộ KH&CN còn được giao chủ trì giải pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) và tiêu chuẩn đo lường chất lượng như tích hợp và chia sẻ nguồn thông tin cơ sở về quyền SHTT, xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực dịch vụ công về SHTT; xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ đánh giá phù hợp để tạo mạng lưới các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước trong phát triển đánh giá phù hợp sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Trong năm 2020, Bộ KH&CN sẽ phải báo cáo Thủ tướng về nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, ở các nhóm giải pháp còn lại, Bộ KH&CN được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai Đề án 844 về hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tập trung hợp tác với cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước để kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế; chủ trì nghiên cứu, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thực hành tốt về năng suất làm cơ sở để doanh nghiệp so sánh, đối chiếu và cải tiến hoạt động.

Các tin khác: