SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế biến sâu tinh quặng ilmenit gốc vùng núi Chúa theo hướng sản xuất rutin nhân tạo

Đề tài do TS. Nguyễn Văn Chiến, ThS. Đỗ Hồng Nga, KS. Ngô Ngọc Định (Viện KHCN Mỏ - Luyện kim) thực hiện nghiên cứu chế biến sâu tinh quặng ilmenit gốc vùng núi Chúa theo hướng sản xuất rutin nhân tạo.

Qua nghiên cứu thành phần vật chất, khả năng thiêu hoàn nguyên và khả năng hòa tách tinh quặng ilmenit gốc núi Chúa cho thấy: tinh quặng chủ yếu là ilmenit chiếm tới 95%, các hạt oxyt sắt nằm phân tán mịn trong cấu trúc ilmenit, tạp chất khác như SiO2 cao (tinh quặng ilmenit gốc các nước trên thế giới SiO2 ~ 1 %) làm giảm chất lượng rutin nhận được. Khả năng thiêu hoàn nguyên tốt với chế độ công nghệ yêu cầu không quá cao, thiêu phẩm không những chứa FeO mà còn chứa cả Fe kim loại. Điều này làm thuận lợi cho khâu hòa tách sau này. Rutin nhận được đạt không cao (TiO2 > 85%) mặc dù đã chú ý các yếu tố chính ảnh hưởng đến công nghệ như cấp hạt tinh quặng phải mịn (-0,063mm), dung dịch hòa tách là axit HCl nồng độ cao (25%) và đặc biệt thời gian hòa tách kéo dài >14 giờ. Lựa chọn công nghệ sản xuất rutin nhân tạo từ quặng ilmenit sa khoáng núi Chúa là tinh quặng đã thiêu trước khi hòa tách.
 
LV (nguồn: TC Công nghiệp Mỏ, số 2-2009)

Các tin khác: