SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản

Giải pháp xử lý tuần hoàn nước với công nghệ lọc tiên tiến, đạt quy chuẩn quốc gia về điều kiện nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nâng cao mật độ nuôi, tăng tỉ lệ thành công (tỉ lệ sống của thủy sản).

Ô nhiễm môi trường nước ở các vùng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản mật độ cao như thâm canh, siêu thâm canh đang ngày càng nghiêm trọng, làm phát sinh nhiều hệ lụy, đe dọa tính bền vững về kinh tế và môi trường. 

Hệ thống xử lý tuần hoàn nước trong nuôi trồng thủy sản, với các phương án lọc tiên tiến, phù hợp sẽ góp phần giải quyết bài toán đặt ra.

Đơn vị giới thiệu: Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ CENINTEC

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả