SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế biến nấm men từ phụ phẩm sản xuất bia làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trịnh Vinh Hiển, Bùi Thị Thu Huyền (Viện Chăn nuôi) thực hiện xử lý chế biến nấm men từ phụ phẩm sản xuất bia thành bột nấm men giàu protein.

Sinh khối từ vi sinh vật hay protein từ tế bào đơn được sử dụng rộng rãi trên thế giới để giải quyết vấn đề thiếu hụt protein. Trong nghiên cứu này, vị đắng trong phụ phẩm được xử lý bằng 0,1% NaOH và ly tâm lạnh trong 30 phút; vật liệu là sinh khối nấm men từ nhà máy bia Việt Hà, nhà máy bia Thanh Hóa và các hóa chất cần thiết phục vụ cho xử lý sinh khối nấm men.
Theo đó, xử lý nấm men bằng dung dịch NaOH 0,1% có khả năng tách được hoàn toàn vị đắng ra khỏi sinh khối nấm men thu nhận được từ quá trình sản xuất bia. Các thông số kỹ thuật trong tự phân là nhiệt độ 50 độ C, pH = 7,0, thời gian 18 giờ. Tự phân nấm men là phương pháp tối ưu so với thủy phân trong quá trình phá vỡ thành tế bào nấm men: vừa chi phí ít hơn vừa thu được hàm lượng protein và axit amin cao hơn. Bột nấm men tự phân có hàm lượng protein thô là 48,15%, hàm lượng axit amin tổng số là 36,087%. Sản phẩm là protein có giá trị trong thức ăn chăn nuôi và nâng cao hiệu quả sử dụng nấm men trong công nghiệp chế biến thức ăn gia súc.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 10/2008) 

Các tin khác: