SpStinet - vwpChiTiet

 

Thứ Sáu (11/10): Báo cáo "Xu hướng nghiên cứu ứng dụng hoạt chất sinh học Chitosan - Axit amin trong canh tác nông nghiệp"

Là nội dung chủ đề thứ 8, Chương trình Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ năm 2019, do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam và Khoa Sinh học (Đại học Sư phạm TP.HCM) tổ chức vào ngày 11/10 sắp tới. 
 

Chương trình gồm có các nội dung sau:

Phần I: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng hoạt chất sinh học Chitosan - Axit amin trong canh tác nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam

  • Xu hướng ứng dụng các hoạt chất sinh học có hoạt tính cao trong canh tác nông nghiệp.
  • Nanochitosan và axit amin trong sản xuất nông nghiệp và xu hướng phối chế giữa các hoạt chất sinh học nhằm tăng vai trò của chúng đối với cây trồng.

Trình bày:  TS. Lâm Văn Hà -  Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam

Phần II:  Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng hoạt chất sinh học Chitosan - Axit amin trong canh tác nông nghiệp trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế

Trình bày:  KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến  -  Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Phần III: Giới thiệu công nghệ sản xuất Nanochitosan - Amin có hoạt tính cao trong canh tác nông nghiệp an toàn tại Trung tâm Nghiên cứu Đất,  Phân bón và Môi trường phía Nam

  • Công nghệ phối chế Nanochitosan và axit amin tạo hoạt chất Nanochitosan - Axit amin có hoạt tính cao.
  • Vai trò của Nanochitosan - Amin đối với cây trồng trong quá trình sinh trưởng phát triển cũng như cho năng suất và tăng sức đề kháng.

Trình bày: TS. Lâm Văn Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam.

  • Kết quả ứng dụng Nanochitosan - Amin trên cây hoa, rau và một số loại cây trồng khác.
  • Tư vấn sử dụng sản phẩm trên một số loại cây trồng.

Trình bày: TS. Trần Thị Tường Linh - Trưởng bộ môn Sinh thái học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sự Phạm TP.HCM.

Phần IV: Thảo luận

* Trong khuôn khổ báo cáo, có trưng bày thực tế các sản phẩm Nanochitosan - Amin, Nanochitosan - Ca, siêu đạm HUMIC, siêu Ca-Bo, chế phẩm vi sinh phòng trị bệnh.

------------

Để công tác tiếp đón được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm vui lòng điền phiếu đăng ký và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Phòng Cung cấp Thông tin

Địa chỉ: 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957 

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

* Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.

Các tin khác: