SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp thiết kế hệ thống điện mặt trời hòa lưới đạt hiệu quả cao

Giải pháp thiết kế hệ thống điện mặt trời hòa lưới của Công ty Solar Power Việt Nam cho phép tính toán thiết kế, chọn lựa thiết bị đạt hiệu quả cao nhất cho hệ thống điện mặt trời hòa lưới.

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới bao gồm: (1) Pin năng lượng mặt trời; (2) Inverter nối lưới; (3) Các phụ tải đang sử dụng và (4) Lưới điện quốc gia.

Đơn vị giới thiệu: Công ty CP Solar Power Việt Nam

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả