SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

Giải pháp học tập trực tuyến của Touch Pride tạo điều kiện để học viên có thể chủ động lựa chọn những môn học ưa thích, từ đó giáo viên được phép truy cập yêu cầu của học viên để mở các khóa đào tạo trực tuyến và tự tạo nguồn thu nhập.

Onlearny cung cấp nền tảng học trực tuyến, giúp khắc phục những hạn chế của các công cụ học trực tuyến trước đây: nội dung giảng dạy bị gò bó theo định hướng, đòi hỏi nhiều kỹ năng ở giáo viên; người học gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian để được hỗ trợ về khóa học; tương tác rất hạn chế hoặc không thể thực hiện; thu nhập của giáo viên bị hao hụt rất nhiều so với doanh thu từ học viên,...

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Touch Pride

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả