SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng Ozone lỏng thay thế thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật

Ozone lỏng có khả năng diệt hầu hết các loại vi khuẩn, côn trùng và phân giải các loại thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, phân hóa học còn tồn lưu trong đất, đồng thời bảo vệ và cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển mà không cần sử dụng phân bón đạm.

Ozone lỏng Bio Century Green là giải pháp thay thế thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật, giúp xử lý sâu, bệnh cho cây trồng, góp phần bảo vệ môi trường.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường TP.HCM

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả