SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp quản lý giao việc và đánh giá KPI cho doanh nghiệp

Giải pháp kết hợp công nghệ AI vào quản trị doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho các nhà quản lý đánh giá khách quan năng lực nhân viên, đo lường hiệu suất của tổ chức.

Tasken eOffice là một phần mềm ERP tinh gọn trực tuyến dễ sử dụng, cho phép các doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn. Với các phân hệ sẵn có như HRM, FMS, KPI, BPM, CRM... có thể nhanh chóng triển khai và tích hợp với các công cụ khách hàng đang sử dụng, Tasken cung cấp quyền truy cập vào danh sách công việc bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Opus Solutions

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả