SpStinet - vwpChiTiet

 

Chất tẩy rửa và chuyện người Việt – hàng Việt

Những ngày phải chầu chực xếp hàng mua từng bánh xà phòng chỉ còn trong ký ức xa xôi của nhiều người. Ngày nay, những sản phẩm tẩy rửa xếp hàng đầy rẫy trên các kệ hàng trong siêu thị làm lóa mắt người tiêu dùng. Nhưng… người tiêu dùng Việt Nam có ưu tiên dùng hàng Việt Nam???

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả