SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu định vị sản phẩm hộp đấu nối điện tại thị trường Việt Nam

Nghiên cứu định vị sản phẩm thông qua mô hình marketing mix cho thấy, các nhóm yếu về sản phẩm, giá sản phẩm, phân phối và xúc tiến thương mại đều có ảnh hưởng đến thị phần thị trường hộp đấu nối điện Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước cần áp dụng linh hoạt 6 nhóm giải pháp chiến lược, bao gồm: quảng bá và marketing sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm; marketing và xúc tiến thương mại cho sản phẩm mới; chiến lược kinh doanh và chính sách bán hàng linh hoạt; mở rộng đầu tư, hợp tác trong kinh doanh; chiến lược marketing hỗn hợp cho thị trường sản phẩm hộp đấu nối điện Việt Nam.

TS. Nguyễn Xuân Quyết*, Lê Đình Tùng

(Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh)

* Liên hệ chính: DĐ: 0977.868808, email: quyetan25@yahoo.com

TÓM TẮT

Thị trường sản phẩm hộp đấu nối điện Việt Nam hiện nay còn tương đối mới, mức tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 20%. Tuy nhiên, thị phần chủ yếu do các doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh và thao túng về giá bán cũng như sản lượng tiêu thụ. Các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào thị trường, nhưng còn nhiều hạn chế, thương hiệu và uy tín của sản phẩm trong nước chưa cao. Nghiên cứu định vị sản phẩm thông qua mô hình marketing mix cho thấy, các nhóm yếu về sản phẩm, giá sản phẩm, phân phối và xúc tiến thương mại đều có ảnh hưởng đến thị phần thị trường hộp đấu nối điện Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước cần áp dụng linh hoạt 6 nhóm giải pháp chiến lược, bao gồm: quảng bá và marketing sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm; marketing và xúc tiến thương mại cho sản phẩm mới; chiến lược kinh doanh và chính sách bán hàng linh hoạt; mở rộng đầu tư, hợp tác trong kinh doanh; chiến lược marketing hỗn hợp cho thị trường sản phẩm hộp đấu nối điện Việt Nam.

Từ khóa: hộp đấu nối điện, định vị sản phẩm, marketing, thị trường.

SUMMARY

The market for electrical junction box products in Vietnam is still relatively new with an average annual growth of about 20%. However, the market share is mainly dominated by foreign enterprises and manipulated in price as well as sales volume. Vietnamese enterprises have participated in the market, but still have many limitations, the brand name and reputation of domestic products are not high. The research of product positioning through the marketing mix model shows that weak product groups, product prices, distribution and trade promotion all affect the market share of Vietnam's electrical junction box market. Domestic enterprises should flexibly apply 6 groups of strategic solutions, including: product marketing and marketing; diversify products; marketing and trade promotion for new products; flexible sales strategy and sales policy; expand investment and business cooperation; mixed marketing strategy for Vietnam's electrical junction box market.

Keywords: electrical junction box, product positioning, marketing, market.

1. MỞ ĐẦU

Hộp đấu nối điện là thiết bị dùng để đấu nối điện và sử dụng nhiều trong ngành chiếu sáng đô thị, công trình điện dân dụng,... Sản phẩm thay thế cho việc đấu nối trực tiếp trước đây, cũng như đấu nối với cầu dao thông thường, không có khả năng tự ngắt khi có sự cố.

Hộp đấu nối điện sử dụng trong chiếu sáng công cộng

Sản phẩm hiện nay được lắp đặt RCBO với dòng rò thấp, có thể bảo vệ tuyệt đối thiết bị cho các trụ chiếu sáng công cộng. Thành phần cấu tạo chính của hộp gồm: vỏ hộp bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chống cháy nổ và chống thấm; bộ rơle điện tử tự ngắt RCBO có bo mạch bên trong với các vi mạch điện tử dựa trên chênh lệch dòng đi và về, kết nối với dây dẫn, đèn báo tự động và tự động ngắt điện khi quá dòng, quá nhiệt,...

Giai đoạn 2012-2017, tại thị trường Việt Nam, sản phẩm hộp đấu nối điện cho trụ đèn chiếu sáng do 2 công ty của Hàn Quốc tham gia thâm nhập đó là Công ty Duri Electric & Instrument Co., Ltd. và Công ty Misung Electric Co., Ltd. Trong quá trình phát triển, các sản phẩm này được các công ty của Việt Nam phân phối, thi công cho các dự án hạ tầng kỹ thuật, dự án chiếu sáng.

Từ năm 2017, hai doanh nghiệp trong nước là Công ty TNHH Kỹ thuật điện Tân Đức Hàn và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Thiên Minh tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và đưa ra các sản phẩm hộp đấu nối điện tương tự cho các trụ đèn chiếu sáng với giá thành thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm nhập khẩu.

Theo kết quả khảo sát thị trường sản phẩm hộp đấu nối điện năm 2019 do nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu định vị sản phẩm hộp đấu nối điện tại thị trường Việt Nam” thực hiện, thị trường cung ứng còn hạn chế ở 4 nhà cung cấp chủ yếu (2 nhà cung cấp nước ngoài, 2 nhà cung cấp trong nước), với phần lớn thị phần nằm trong tay nhà cung cấp nước ngoài (chiếm 82% thị phần: Công ty Duri 75% và Công ty Misung 7%), các nhà sản xuất trong nước chỉ 18% (Công ty Tân Đức Hàn 13% và Công ty Thiên Minh 5%). Vì vậy, xây dựng chiến lược marketing, nghiên cứu định vị sản phẩm một cách có căn cứ từ thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh, khai thác thị trường hiệu quả, đặc biệt là phát huy các thế mạnh của sản phẩm khoa học công nghệ trên con đường hội nhập và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam là nhu cầu cấp thiết.

Nghiên cứu này tập trung định vị thị trường sản phẩm hộp đấu nối điện tại Việt Nam dựa trên mô hình marketing mix, với các yếu tố: sản phẩm (Product), giá cả (Price), phân phối (Place) và xúc tiến thương mại (Promotion) và 4 doanh nghiệp cung cấp chủ yếu hiện có trên thị trường Việt Nam (2 trong nước và 2 nước ngoài). Qua đó, đề xuất các giải pháp chiến lược marketing cho phát triển sản phẩm hộp đấu nối điện Việt Nam.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thu thập thông tin cho nghiên cứu

- Ngoài việc khai thác các thông tin có sẵn thì nghiên cứu này chủ yếu sử dụng thông tin sơ cấp từ điều tra qua bảng hỏi với 180 mẫu khảo sát các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp, các đại lí phân phối trung gian, đơn vị thi công, các cơ quan ban ngành và chuyên gia liên quan,…

- Bảng hỏi được thiết kế với các khối thông tin: sản lượng, giá cả, chủng loại, hoạt động bán hàng và xúc tiến thương mại,… cho sản phẩm hộp đấu nối điện tại thị trường Việt Nam. Các thông tin được nhập và xử lý qua Excel và SPSS 22.0.

- Thực hiện khảo sát chuyên sâu thông qua thảo luận với một số cá thể lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia liên quan.

2.2. Phương pháp phân tích đánh giá

- Phương pháp thống kê mô tả: phân tích đánh giá tình hình thực trạng thị trường hộp đấu nối điện Việt Nam.

- Phương pháp so sánh: sử dụng các thông tin, số liệu thu thập được, tiến hành so sánh các chỉ tiêu liên quan đến định vị sản phẩm hộp đấu nối điện trên thị trường Việt Nam, dựa trên mô hình marketing mix.

- Phương pháp kinh tế lượng: phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường sản phẩm hộp đấu nối điện tại Việt Nam, dựa trên mô hình marketing mix.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Định vị sản phẩm hộp đấu nối điện dựa trên mô hình marketing mix

Yếu tố “sản phẩm”

Bảng 1. Khảo sát yếu tố sản phẩm của hộp đấu nối điện trên thị trường Việt Nam

STT

Đánh giá

Hình dáng

Đa dạng

Tuổi thọ và an toàn

Huấn luyện sử dụng và lắp đặt

Bảo hành và hậu mãi

1

Tân Đức Hàn

3,5

4,4

4,1

3,2

3,1

2

Thiên Minh

2,5

2,1

2,5

1,0

1,6

3

Duri

4,1

3,2

4,2

3,5

3,5

4

Misung

3,6

2,5

3,2

1,5</