SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong quản lý quy trình sản xuất

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong quản lý quy trình sản xuất giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ dữ liệu theo thời gian thực, giảm chi phí đầu tư nhân công góp phần làm gia tăng giá trị thương hiệu của sản phẩm.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Hưng Phú

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả