SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp truy xuất nguồn gốc dựa trên công nghệ Blockchain phù hợp với tiêu chuẩn GS1

Agridential là giải pháp truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ blockchain phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu GS1.

Hình đại diện

Giải pháp cho phép truy xuất thông tin theo chuỗi giá trị, từ quy trình sản xuất tới khâu tiêu thụ, giúp nhà nông, hợp tác xã, người tiêu dùng và thị trường có thông tin minh bạch về sản phẩm, góp phần tăng giá trị nông sản.

Cấu trúc

1. Chuỗi giá trị nông nghiệp (Agribusiness Value Chain_with text)

Mỗi thực thể trong chuỗi giá trị nông nghiệp đều có định danh số duy nhất. Định danh này gắn với mọi hoạt động của thực thể và có thể truy nguyên được. Tuy nhiên, thực thể có thể ẩn danh trong chuỗi nếu cần. 

2. Tầng ứng dụng AGD (AGD Application Layer)

Cung cấp các phương thức tích hợp và công cụ phần mềm phi tập trung giúp quản lý chuỗi. Mang tới khả năng hoạt động độc lập, hiệu quả và đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.

3. Mạng lưới AGD (AGD Network Layer): Là mạng lưới phi tập trung với các nút có vai trò hoạt động khác nhau. Tách biệt về chức năng khiến cho việc triển khai phần mềm trên các doanh nghiệp trở nên đơn giản hóa, nhưng đảm bảo được tính riêng tư của dữ liệu. Đồng thời giúp cải thiện tốc độ xử lý của các nền tảng Blockchain cộng sinh.

4. Giao thức AGD (AGD Protocol Layer):

AGD xây dựng một giao thức mới, là cách thức mà các nút trong mạng lưới trao đổi dữ liệu. Giao thức này hướng tới việc tăng cường bảo mật dữ liệu doanh nghiệp bằng cách áp dụng phương pháp ZKP (Zero Knowledge Proof).

5. Tầng Blockchain:

Xây dựng dựa trên nền tảng Blockchain, dữ liệu trở nên đáng tin, bất biến và chống chối bỏ trách nhiệm. Giải pháp có thể hoạt động dựa trên những loại Blockchain khác nhau: AGD Enterprise Blockchain, Ethereum, Hyperledger,...

Ưu điểm

- Bộ giải pháp đa nền tảng, triển khai linh hoạt, tích hợp IoT trong quản lý

- Minh bạch thông tin, hệ thống luôn sẵn sàng, an toàn và tiết kiệm chi phí vận hành. 

- Là một phần trong hệ sinh thái Blockchain VBC.

Để tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ sẵn sàng chuyển giao vào sản xuất, kinh doanh mời Quý bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ, tại địa chỉ: www.techport.vn

Các tin khác: