SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống ảo hóa máy trạm WANVDI

Giải pháp cung cấp môi trường làm việc ảo hóa, linh hoạt và an toàn hơn so với mô hình truyền thống.

Với hệ thống ảo hóa máy trạm WANVDI, người dùng có thể làm việc ở bất cứ đâu, kể cả những việc đòi hỏi cấu hình máy tính cao, ví dụ như thiết kế đồ họa, chỉ cần có kết nối Internet.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Công nghệ Thông tin WAN

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác: