SpStinet - vwpChiTiet

 

Chất lượng môi trường không khí thành phố Hà Nội theo chỉ số chất lượng không khí

Nghiên cứu trình bày kết quả khoanh vùng ô nhiễm không khí thành phố Hà Nội dựa trên chỉ số chất lượng không khí AQI (Air Quality Index) do các tác giả Nguyễn Thị Thanh Trâm (Tổng cục Môi trường), Bùi Tá Long (ĐH Bách Khoa TP.HCM), Phạm Ngọc Long và Bùi Sỹ Lý (ĐH Xây dựng Hà Nội) thực hiện.

Nhóm nghiên cứu xây dựng một  cơ sở dữ liệu và phần mềm riêng đặt tên là AQUIS (Air Quality Index Software) cho phép quản lý số liệu và tính toán, khoanh vùng ô nhiễm dựa trên số liệu quan trắc môi trường thu thập từ các trạm quan trắc và phân tích môi trường trung ương, vùng và địa phương thuộc Hà Nội đến năm 2010. Số liệu quan trắc được phân thành 5 loại: khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị, cụm công nghiệp và làng nghề.

Theo tính toán, Hà Nội đã bị ô nhiễm không khí vào năm 2010. Một số nơi và một số thời điểm có mức độ ô nhiễm không khí vượt mức cho phép. Không khí tại Hà Nội chưa bị nhiễm NO2, một số ít khu vực bị ô nhiễm khí CO và khí SO2 vượt quá tiêu chuẩn đến 1,5 lần. Kết quả được thể hiện trên nền bản đồ hành chính Hà Nội. Nghiên cứu cũng cho thấy phương pháp tính toán chỉ số AQI theo công thức có trọng số phù hợp với điều kiện Việt Nam hơn công thức không có trọng số.
 
TN (nguồn: Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 02/2014)

Các tin khác: