SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ làm ngọt nước và siêu lọc bằng màng RO

Công nghệ cho phép xử lý nước cấp dùng để làm nước uống, ứng dụng cho kinh doanh nước đóng bình, các trường học, bệnh viện và hộ gia đình với màng siêu lọc RO. Nước đầu nguồn là nước máy, nước sông, hồ, ao,... kể cả có các kim loại nặng và dư lượng hóa chất.

Hệ thống lọc nước ứng dụng công nghệ hiện đại với màng lọc RO cho ra chất lượng nước hoàn toàn tinh khiết để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật xâm nhập vào cơ thể của người sử dụng. Đặc biệt, máy có tích hợp công nghệ làm ngọt nước độc quyền đảm bảo nguồn nước thanh, có vị ngon đặc trưng so với sản phẩm từ các hệ thống lọc khác.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Công nghệ lọc nước Việt Úc

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).