SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp quan trắc môi trường tự động

Thu thập dữ liệu và truyền trực tiếp đến cơ quan quản lý; tự động lấy mẫu khi có biến cố. Giải pháp sử dụng các thiết bị có độ chính xác và độ bền cao; thiết kế theo dạng module nên rất linh hoạt trong nâng cấp, mở rộng; chi phí vận hành và bảo trì thấp; đơn giản trong lắp đặt, kết nối và vận hành...

Hệ thống quan trắc các chỉ tiêu nước như COD/BOD/pH/DO/Cond./Color... Kết quả các thông số đo đạc sẽ tự động truyền về máy chủ server và hiển thị trên website. Người sử dụng chỉ cần đăng nhập và xem được kết quả.

Đơn vị giới thiệu: Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).