SpStinet - vwpChiTiet

 

Tách chất thải rắn khỏi nước thải

Giải pháp công nghệ của Nhật, cho phép tách chất thải rắn khỏi nước thải trong quá trình xử lý. Giải pháp đạt hiệu quả cao, thân thiện với môi trường. Quá trình vận hành êm, không ồn, không rung, tiết kiệm diện tích lắp đặt. Thiết kế, lắp đặt tùy biến, theo yêu cầu cụ thể của người dùng.

Hệ thống KDS có chức năng loại bỏ các tạp chất trong nước thải (giai đoạn xử lý sơ bộ ban đầu) hoặc tách và ép khô bùn (giai đoạn xử lý bùn) của quá trình xử lý nước thải trong sản xuất và chăn nuôi.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Kendensha

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).