SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ điều tiết dinh dưỡng và xử lý cáu cặn trong hệ thống thủy canh

Công nghệ tạo ra trường điện từ cảm ứng, cho phép khắc phục tình trạng bám dính của chất dinh dưỡng, cáu cặn trong lòng ống.

Để cây trồng phát triển tốt và ổn định chất lượng, quá trình bổ sung chất dinh dưỡng cần được điều tiết bằng hệ thống thiết bị tự động, tích hợp các cảm biến giám sát nồng độ chất dinh dưỡng và độ pH, giúp dễ dàng kiểm soát cây trồng. Ứng dụng công nghệ xử lý cáu cặn kết hợp với hệ thống thủy canh sẽ khắc phục tình trạng cáu cặn bám lại trong đường ống của hệ thống, gây cản trở đến việc bơm dung dịch.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại VHF

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).