SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời trong chế biến thực phẩm

Sấy động dùng năng lượng mặt trời sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí năng lượng, nhân công, đảm bảo các sản phẩm sau sấy đạt yêu cầu về cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Văn Hiến

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).