SpStinet - vwpChiTiet

 

Máy thử chống thấm nước Bally - STM 703

Đây là loại máy dùng để xác định khả năng chống thấm nước của vật liệu da và da tổng hợp.

Máy thử chống thấm nước Bally cho phép đánh giá từng mẫu thử trong các điều kiện tác động đến độ bền của nó.

Hình đại diện

Mẫu thử sẽ được bọc xung quanh một trục kim loại được gắn ở mỗi ngàm. Mẫu thử và trục gắn vào máy nhờ mấu nối trên trục và mấu nối tương ứng trên máy. Biên độ chuyển động được điều chỉnh cho phù hợp với độ vững chắc của vật liệu.

Một đặc điểm quan trọng của máy thử chống thấm nước Bally là hệ thống dò tìm thấm nước điện tử, cho phép người vận hành không cần phải giám sát máy trong suốt quá trình thử nghiệm. Máy có trang bị đồng hồ đếm và đồng hồ báo động cho mỗi ngàm. Mạch điện tử được thết kế nhằm phát hiện sự thấm nước vào mẫu thử. Một khớp nối bằng đồng được đặt trong mỗi mẫu thử và một bộ cảm biến tạo ra liên kết giữa mạch điện tử và khớp nối. Khi nước thấm vào mẫu thử, đồng hồ đếm sẽ tự động ngưng và bộ báo động sẽ kêu. Việc thử nghiệm sẽ tiếp tục với các ngàm khác, cho đến khi nước thấm vào toàn bộ các mẫu thử - lúc đó máy sẽ ngừng hoạt động.

Những đặc điểm của máy thử chống thấm nước SATRA:

  • Biên độ có thể điều chỉnh được
  • Hệ thống phát hiện sự thấm nước bằng điện tử có thể điều chỉnh được
  • Đo độ vững chắc của mẫu thử
  • Đồng hồ điện tử cho mỗi ngàm
  • Đồng hồ điện tự chủ
  • Được chỉ định trong nhiều tiêu chuẩn quốc tế và của châu Âu
  • Cơ chế vận hành đáng tin cậy.

Để tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ sẵn sàng chuyển giao vào sản xuất, kinh doanh mời Quý bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ, tại địa chỉ: www.techport.vn 

Các tin khác: