SpStinet - vwpChiTiet

 

Mạng Thông tin Á - Âu Asi@Connect khai trương tại Việt Nam

Nhằm thu hẹp khoảng cách số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Trung tâm Hợp tác Mạng thông tin Á - Âu đã tổ chức Lễ khai trương dự án Asi@Connect tại Việt Nam vào ngày 15/8/2019 tại Hà Nội.

Hình đại diện

Đây là Mạng Thông tin quốc tế có lưu lượng băng thông lớn, chất lượng cao, phi thương mại và chuyên dụng cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu và đào tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng thời hỗ trợ cổng kết nối tới các mạng nghiên cứu và đào tạo tại châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

Trải qua 05 giai đoạn hình thành và phát triển, bao gồm: TEIN (2000 - 2006); TEIN 2 (2004 - 2008); TEIN 3 (2008 - 2012); TEIN 4 (2012 - 2016) và hiện tại là Asi@Connect (2016 - 2023), từ quy mô ban đầu là đường truyền dữ liệu nghiên cứu giữa Hàn Quốc và Pháp, cho đến nay, dự án Mạng Thông tin Á - Âu Asi@Connect đã phát triển thành mạng nghiên cứu và đào tạo quy mô khu vực với dấu ấn địa lý hiện đã vươn đến 24 quốc gia/nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cộng đồng người sử dụng đạt hơn 55 triệu người.

Trong giai đoạn 2016 - 2023, Asi@Connect tập trung vào việc củng cố và mở rộng đường truyền, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực và phát triển các ứng dụng chạy trên đường truyền có quy mô tác động xã hội lớn, với ưu tiên là các quốc gia kém phát triển nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, Cục Thông tin KH&CN quốc gia là đơn vị được giao làm đầu mối quốc gia và chủ trì triển khai kết nối Mạng Thông tin Á - Âu từ năm 2008 đến nay. Việc tham gia vào dự án đã đưa đến việc hình thành và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác và hội nhập trong nước, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.

Từ năm 2016, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã phối hợp với Trung tâm hợp tác Mạng Thông tin Á - Âu TEIN*CC và các bên liên quan để triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc tham gia dự án Asi@Connect của Việt Nam như nâng cấp lưu lượng băng thông đường truyền kết nối TEIN lên 1 Gbps nhằm tạo tiền đề hỗ trợ các cộng đồng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam tiếp cận và tham gia vào các dự án nghiên cứu có quy mô khu vực và toàn cầu trong các lĩnh vực như Internet tương lai, khí tượng, tính toán lưới, y học từ xa,…

Tiếp nối thành công của lễ khai trương dự án ở cấp khu vực được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng 12/2017, chuỗi sự kiện lễ khai trương dự án tại quy mô quốc gia đã được tổ chức trong năm 2018 tại Sri Lanka, Bangladesh, Philipin, Thái Lan và theo kế hoạch 2019 là tại Việt Nam, Pakistan, Bhutan, Campuchia và Myanmar.

Trong khuôn khổ Lễ Khai trương dự án Asi@Connect tại Việt Nam, nhiều hoạt động khác cũng sẽ được tổ chức như trưng bày giới thiệu poster về các dự án hợp tác điển hình trong Asi@Connect, hội thảo về kinh nghiệm phát triển các mạng nghiên cứu và đào tạo quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hội thảo về Eduroam.

Các tin khác: