SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý nước thải cho khu công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế theo module hợp khối, chi phí đầu tư thấp; thời gian thi công ngắn; dễ dàng sửa chữa, nâng cấp và di dời; ít hao mòn trong quá trình sử dụng.

Ở các khu công nghiệp, nước thải gồm 2 loại chính: nước thải từ nhà xưởng sản xuất và nước thải sinh hoạt từ các khu nhà ăn, vệ sinh, văn phòng… Nước thải sinh hoạt thường rất ổn định về các thành phần, tuy nhiên nước thải sản xuất thì thường xuyên thay đổi về tính chất cũng như thành phần. Nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm chủ yếu bới các thông số COD, SS, N, P, BOD5, chất béo... Trong khi đối với nước thải sản xuất chỉ xác định được ở từng hạng mục sản xuất cụ thể. Chính vì vậy, đối với các nhà máy, xưởng sản xuất cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.

Đơn vị giới thiệu: Công ty Cổ phần Cơ khí Môi trường ETM

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).