SpStinet - vwpChiTiet

 

Chất dẻo làm từ đường

Từ nay, đường không chỉ đóng vai trò là một thực phẩm mà sẽ trở thành nguyên liệu để sản xuất ra chất dẻo.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London đã thành công khi sử dụng một loại đường thu từ thực vật có cấu trúc phân tử lớn để sản xuất ra loại vật chất tương tự như chất dẻo thường dùng.
Sự tiện dụng của chất dẻo thì đã rõ ràng, nhưng gần như 99% chất dẻo hiện nay được sản xuất từ nguyên liệu hóa thạch, hằng năm trên toàn thế giới cần đến khoảng 150 triệu tấn dầu mỏ để đáp ứng nhu cầu này. Đã vậy, chất dẻo làm từ dầu mỏ rất khó phân hủy, ngoài tự nhiên nó có thể tồn tại hàng trăm năm, và đó là một vấn nạn cho môi trường. Chất dẻo làm từ đường thì khác hẳn, nếu để tự nhiên chỉ cần 5 năm là có thể tự phân hủy hoàn toàn, nếu có sự can thiệp của con người thì chỉ cần vài tháng mà thôi.Theo báo Telegraph thì các nhà khoa học dự kiến những sản phẩm đầu tiên bằng chất dẻo loại mới sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 2-5 năm tới.

                                                                                                      ĐT ( Theo Thanh Niên Online )

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả