SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ chiết xuất bột màu thực phẩm từ chùm ngây

Bột màu thực phẩm được nghiên cứu, chiết xuất từ chùm ngây và ứng dụng vào các sản phẩm thạch rau câu, sữa chua…cho màu sắc đẹp, an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).