SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng công nghệ dự báo kinh tế - xã hội

Theo kế hoạch, ngày 1/8, Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM (trung tâm), một trong những cấu thành của Đô thị thông minh, đi vào hoạt động giai đoạn 1. Việc đưa vào hoạt động trung tâm này tiếp tục khẳng định nỗ lực của TP.HCM trong thực hiện Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”.

Cán bộ Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM trao đổi việc xây dựng  Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội
Cán bộ Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM trao đổi việc xây dựng
Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội

Trực quan hóa dữ liệu để phân tích dữ liệu

Theo bà Trương Thị Mai Hương, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, trong giai đoạn đầu trực thuộc viện, trung tâm dự kiến sẽ hoạt động ở nhiều mục tiêu chức năng: Tổ chức điều tra, khảo sát và thu thập thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng; nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận, khoa học và thực nghiệm phục vụ xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng; xây dựng và từng bước hệ thống hóa các mô hình định lượng phục vụ phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà thành phố quan tâm.

Một mục tiêu chức năng quan trọng khác là ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu để phân tích dữ liệu, trình bày kết quả từ các mô hình định lượng và thực hiện các báo cáo của trung tâm, các báo cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước… 

Theo Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, sau khi đi vào hoạt động, trung tâm tiếp tục xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động; kiện toàn đội ngũ nhân sự đảm bảo vận hành trung tâm; tiếp tục phát triển đội ngũ chuyên trách, có năng lực đảm nhiệm công tác phân tích, dự báo và mô phỏng gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại.

Song song đó là đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển đội ngũ; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và thực tiễn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; cụ thể hóa các nhóm công việc về phát triển CSDL, xây dựng hệ thống các mô hình phân tích, dự báo, mô phỏng và thực hiện các ấn phẩm báo cáo kết quả nghiên cứu của trung tâm.

Đồng thời phát triển mạng lưới chuyên gia và tổ chức hợp tác về phân tích, dự báo và mô phỏng; trong đó, tăng cường hợp tác khoa học nhằm phát triển mạng lưới chuyên gia về phân tích, dự báo và mô phỏng… 

Giai đoạn từ năm 2021 trở đi, trung tâm mở rộng phạm vi mô phỏng xu hướng phát triển đối với tất cả lĩnh vực thuộc Đề án Đô thị thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND TP và các cơ quan có liên quan; nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu thông tin cần thiết phục vụ công tác ra quyết định của lãnh đạo thành phố. 

Theo sát tiến độ thực hiện

Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho hay, sau 18 tháng thực hiện xây dựng, Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM đã hoàn thành tập tài liệu tổng hợp các phương pháp khoa học dự báo; từ đó đã có ứng dụng các mô hình dự báo chuỗi thời gian để dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cho các năm 2019-2020.  

Trung tâm đã ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu để xây dựng bộ dashboard (có thể được hiểu là một bảng điều khiển kỹ thuật số (digital control), hay một giao diện số được dùng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của toàn bộ tổ chức) trình diễn dữ liệu và kết quả dự báo xu hướng phát triển của các chỉ số kinh tế. Trung tâm cũng phát triển mô hình kinh tế lượng: Các bộ dữ liệu vĩ mô và vi mô được khai thác trong điều kiện kỹ thuật cho phép để mô hình hóa nhằm phân tích một số nội dung thuộc về đặc điểm kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Để có kết quả trên, trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố từng bước chuẩn bị một số yếu tố nền tảng ban đầu cho trung tâm thông qua các nhóm công việc, như tập hợp số liệu từ nhiều nguồn và tiến hành trực quan hóa dữ liệu; xây dựng khung ấn phẩm và kế hoạch phát hành thường kỳ hoặc theo chuyên đề nhằm truyền tải kết quả nghiên cứu; tăng cường các hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ vào quá trình nghiên cứu nhằm từng bước phát triển đội ngũ nhân lực; định hướng phát triển mạng lưới chuyên gia hợp tác tại một số cơ sở khoa học ở trong và ngoài nước…

Viện Nghiên cứu phát triển được UBND TP.HCM giao chủ trì xây dựng Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội với giai đoạn đầu là đơn vị trực thuộc viện. Trong thời gian qua, Viện nhất quán mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học nhằm góp phần tham gia vào quá trình hoạch định chính sách của thành phố đối với các vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển cũng như đối với định hướng, chiến lược phát triển trong tầm nhìn dài hạn. Theo đó, ứng dụng công nghệ về dữ liệu và phân tích, dự báo được xem là một trong những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu, tham mưu của viện.

Tấn Ba

Nguồn: sggp.org.vn

Các tin khác: