SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

Hệ thống gồm các thiết bị đo chỉ tiêu nhiệt độ, lưu lượng, độ pH, COD, TSS, thiết bị lấy mẫu tự động, camera giám sát… được lắp đặt tại nguồn xả nước thải sau khi xử lý. Dữ liệu được gửi về cơ quan quản lý tự động, liên tục nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xả thải ra môi trường. Cơ quan quản lý cũng có thể lấy mẫu và niêm phong mẫu nước thải từ xa thông qua thiết bị lấy mẫu tự động.

Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục có các chức năng:

  • Giám sát bằng camera cảm biến;
  • Giám sát thông số nước thải bằng thiết bị đầu dò online;
  • Tự động lấy, bảo quản mẫu nước thải khi có bất cứ chỉ tiêu nào vượt ngưỡng giới hạn;
  • Ghi nhận truyền dữ liệu liên tục về các cơ quan quản lý, Sở Tài nguyên Môi trường.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn).