SpStinet - vwpChiTiet

 

Công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn đã tổ chức công bố "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019, gồm 74 công trình và giải pháp tiêu biểu về lĩnh vực khoa học công nghệ.  

Hội nghị công bố "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019
Hội nghị công bố "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019

Tại Hội nghị Tuyển chọn công trình, giải pháp khoa học- công nghệ (KH-CN) công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019, chủ trì có GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các thành viên Hội đồng tuyển chọn.

TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019 là những công trình, giải pháp sáng tạo KH-CN trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, KH-CN và kỹ thuật đã đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2019 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2017, 2018). Năm nay là năm thứ 3 tổ chức.

Tính đến ngày 30/6/2019, Ban Thư ký biên tập đã tiếp nhận được 137 công trình sáng tạo KH-CN do 44 bộ ngành, tỉnh thành phố giới thiệu và đề nghị. Trong đó có 118 trong số 137 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN đảm bảo theo quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019.

Trên cơ sở đó, Hội đồng tuyển chọn đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín nhằm chọn ra 74 công trình, giải pháp tiêu biểu đưa vào "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019. Có nhiều công tình tiêu biểu như công trình ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào; nghiên cứu thiết kế bê tông nhựa chống hằn lún vệt bánh xe ứng dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; cụm công trình đào tạo, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về công nghệ xử lý, tận dụng chất thải - phân tích chất lượng môi trường…

Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 27/8/2019.

"Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" nhằm mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Phan Thảo

Nguồn: sggp.org.vn

Các tin khác: