SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặt hàng nghiên cứu về kiểm soát chất lượng một số loại hải sản

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh kết hợp xử lý dữ liệu đa chiều và học máy trong kiểm soát chất lượng một số loại hải sản”.


Hải sản - Ảnh minh họa

Định hướng mục tiêu nhằm xây dựng được cơ sở dữ liệu đặc thù trong kiểm soát một số thuộc tính an toàn của cá ngừ, cá thu, cá nục; phát triển được hệ thống phần mềm phục vụ công tác kiểm soát và cảnh báo chất lượng an toàn cho các loại hải sản này; ứng dụng thử nghiệm trong chuỗi cung ứng cá ngừ, cá thu, cá nục.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Bộ quy trình phân tích nhanh tối thiểu 02 chất bảo quản đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành; bộ quy trình phân tích nhanh tối thiểu 02 độc tố đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành; bộ quy trình xác định nhanh độ tươi của cá ngừ, cá thu, cá nục; cơ sở dữ liệu cho phép xây dựng mô hình học máy đủ kiểm soát các chất bảo quản và độc tố có trong cá ngừ, cá thu, cá nục tại các ngư trường.

Đồng thời, hệ thống phần mềm phân tích thống kê và các thuật toán học máy phục vụ công tác kiểm soát và cảnh báo chất lượng an toàn cho các loại hải sản trên, đáp ứng yêu cầu sau: Xác định độ tươi của hải sản (cá ngừ, cá thu, cá nục) với sai số nhỏ hơn 5%; xác định nồng độ một số chất bảo quản và độc tố trong cá đáp ứng yêu cầu, với sai số không quá 10%.

Kết quả cũng bao gồm một app ứng dụng cho người sử dụng, phục vụ kiểm định tại chỗ, cảnh báo chất lượng cá ngừ, cá thu, cá nục; bảo hộ sở hữu trí tuệ: 01 sáng chế.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin khác: