SpStinet - vwpChiTiet

 

Ra mắt cổng thông tin dành cho khởi nghiệp Vntechpedia

Công ty Nexus FrontierTech phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho ra mắt website vntechpedia.com - Nền tảng trực tuyến liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong các lĩnh vực liên quan tới cách mạng công nghiệp 4.0 - thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016.

Vntechpedia.com là nền tảng trực tuyến liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực liên quan tới cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Vntechpedia hứa hẹn sẽ trở thành cổng thông tin lớn phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của hệ sinh thái công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp.


Trang chủ của website vntechpedia.com

Nền tảng trực tuyến Vntechpedia được xây dựng với các mục tiêu: Thu hút sự quan tâm và khai thác sức sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp công nghệ tiên phong trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Internet; phổ biến kinh nghiệm điển hình khởi nghiệp ĐMST thành công trên cơ sở tận dụng thách thức, cơ hội của cuộc CMCN 4.0; Tăng cường hoạt động tương tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với cuộc CMCN 4.0 trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Về cơ bản, Vntechpedia đã đáp ứng được các yêu cầu của đề án, với các mục thông tin chính: Doanh nghiệp khởi nghiệp, Nhà đầu tư, Cá nhân ảnh hưởng, Khóa học, Sự kiện,...Các cá nhân có thể đăng ký tham gia đóng góp nội dung chỉ với các thao tác đăng ký người dùng đơn giản, với các mục tiêu: chia sẻ ý tưởng để tiếp cận nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm, tương tác cộng đồng.

Các tin khác: