SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý và dự báo dân số tại các huyện ngoại thành TP.HCM – Trường hợp cụ thể tại huyện Bình Chánh

Đề tài do tác giả Phan Đình Phước và cộng sự (Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ) thực hiện nhằm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và dự báo dân số cho huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cùng với quá trình đô thị hóa, dân số các quận ngoại thành TP.HCM đang có xu hướng gia tăng ngày càng nhanh. Chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ gia tăng dân số trung bình 5 huyện ngoại thành là 3,7%/năm. Trong đó, những huyện có tỷ lệ gia tăng cao như huyện Bình Chánh (5,7%), Nhà Bè (5,6%). Theo dự báo dân số từ nay đến năm 2025 thì khu vực ngoại thành có tỷ lệ gia tăng cao nhất tại TP.HCM, đặc biệt là huyện Bình Chánh nằm ở cửa ngõ Tây Nam của thành phố, tiếp giáp với các tỉnh khu vực miền Tây và là nơi tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp do chính sách di dời các nhà máy sản xuất ra ngoại thành. Những vấn đề này đã làm cho Bình Chánh trở thành huyện có tốc độ gia tăng dân số cao nhất thành phố.

Để quản lý và dự báo gia tăng dân số một cách hiệu quả, công nghệ GIS sẽ tham gia vào quá trình. Các nhóm dữ liệu thu thập tại các địa phương (thông qua khảo sát, phỏng vấn) sẽ được xử lý và nhập trực tiếp vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS. Do vậy, các số liệu này sẽ được quản lý hoàn toàn bằng GIS ngay từ trong quá trình điều tra. Tại các nước tiên tiến có sử dụng GIS trong việc thực hiện các cuộc tổng điều tra, dữ liệu kinh tế - xã hội thường rất chi tiết, thậm chí chi tiết với mức độ từng cá nhân (theo dạng hồ sơ ẩn danh), từng ô phố, vì vậy khả năng quản lý dân số thông qua GIS cũng được hỗ trợ mạnh hơn với nền tảng dữ liệu tham chiếu địa lý này.

Trong đề tài này, nhóm tác giả thực hiện phân tích thực trạng công tác quản lý dân số tại TP.HCM; xây dựng cơ sở dữ liệu về quy mô dân số, mật độ dân số, cơ cấu dân số, gia tăng dân số các xã thuộc huyện Bình Chánh nhằm quản lý và dự báo dân số thông qua công nghệ GIS; đề xuất giải pháp và mô hình ứng dụng phù hợp nhằm quản lý và dự báo dân số.

Kết quả, đã xây dựng CSDL địa lý về dân số của huyện Bình Chánh dưới dạng geodatabase bao gồm: bản đồ nền (giao thông, thủy hệ, hành chính ở tỉ lệ 1/25.000); số liệu dân số (quy mô dân số, biến động dân số, dự báo dân số, lao động, hộ, nhân khẩu, dân tộc, tôn giáo,… trong giai đoạn 2007- 2015). Thiết kế, lập trình WebGIS hỗ trợ công tác quản lý và dự báo dân số trên địa bàn huyện Bình Chánh với giao diện thiết kế linh hoạt, phù hợp cho từng đối tượng (cán bộ quản lý và người dân) sử dụng trên nền tảng công nghệ PostgreSQL/PostGIS, Geoserver, PHP, OpenLayers, GeoExt, ExtJS, ArcGIS Desktop, Udig.

Đề xuất phương án triển khai WebGIS hỗ trợ công tác quản lý và dự báo dân số trên địa bàn huyện Bình Chánh liên quan đến các khía cạnh bao gồm: lựa chọn đơn vị tiếp nhận; đầu tư hệ thống server; cập nhật, sao lưu dữ liệu cho WebGIS; phổ biến WebGIS đến người sử dụng; đào tạo cán bộ kĩ thuật phụ trách vận hành WebGIS.

Các tin khác: