SpStinet - vwpChiTiet

 

Không dùng công cụ hành chính can thiệp hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cam kết: “Không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại VBF giữa kỳ 2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại VBF giữa kỳ 2019

Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ (VBF) 2019 diễn ra ngày 26-6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chính phủ khuyến khích tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và sáng tạo đổi mới trong kinh doanh.

Đại diện Chính phủ cam kết: “Không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp”.

Thông báo khái quát với cộng đồng các nhà đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam những tháng đầu năm 2019, Phó Thủ tướng cho biết, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát theo mục tiêu, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu đạt thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Thị trường tiền tệ, ngoại hối và mặt bằng lãi suất khá ổn định, thanh khoản tốt.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ rõ những yếu kém nội tại của nền kinh tế và tiếp tục khẳng định thông điệp “Phát triển nhanh và bền vững là chủ trương, quan điểm nhất quán và xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Việt Nam”.

Nhiều giải pháp lớn đã và đang được Chính phủ Việt Nam quyết tâm triển khai. Trong đó, liên quan đến hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế, chính sách pháp luật được thiết kế theo hướng tăng cường tính minh bạch, lành mạnh, an toàn và hiệu quả nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, tiếp tục chú trọng cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Để thực sự khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển (R&D) và trí tuệ nhân tạo, Chính phủ cam kết “không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp”.

Một giải pháp hết sức quan trọng khác là, tiếp tục đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập khu vực và quốc tế; tích cực tham gia các Hiệp định, thoả thuận thương mại tự do thế hệ mới với các khu vực, các quốc gia phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, đây chính là nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt nam; là động lực, là mục tiêu “ép” Việt Nam phải đổi mới để hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao chủ đề Diễn đàn lần này, Phó Thủ tướng nhắn gửi doanh nghiệp gắn lợi ích của mình với cộng đồng, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển.

Ông cũng nêu rõ: “Thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, đảm bảo bình đẳng giới, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng,… doanh nghiệp đang thực hiện trách nhiệm xã hội của mình vì lợi ích chung cho doanh nghiệp cũng như sự phát triển của xã hội”.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng đã được được Phó Thủ tướng cụ thể hóa trên 3 khía cạnh: kinh tế, pháp lý và đạo đức.

Về khía cạnh kinh tế, doanh nghiệp cần cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận với đối xử thỏa đáng với người lao động, tạo cơ hội để người lao động phát triển nghề và chuyên môn, thụ hưởng môi trường lao động an toàn, vệ sinh và đảm bảo quyền riêng tư, cá nhân ở nơi làm việc.

Doanh nghiệp cũng cần tận dụng tiến bộ khoa học để phát hiện những nguồn tài nguyên mới, thúc đẩy tiến bộ công nghệ, phát triển sản phẩm; liên kết mạnh mẽ với khu vực trong nước để cung cấp hàng hoá và dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm và cạnh tranh lành mạnh.

Về khía cạnh pháp lý, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ những quy định về pháp lý đối với các bên liên quan thông qua việc tuân thủ những quy định về cạnh tranh, bảo vệ khách hàng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự công bằng và an toàn, cung cấp những sáng kiến chống lại những hành vi sai trái. Doanh nghiệp không thể tồn tại lâu dài nếu không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm pháp lý của mình.     

Về khía cạnh đạo đức, mặc dù không phải là những ràng buộc pháp lý, nhưng chính là những hành vi và hoạt động mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp. Những gì doanh nghiệp quyết định đúng, cùng chia sẻ lợi ích sẽ được xã hội công nhận, tôn vinh và ngược lại.

Anh Phương

Nguồn: sggp.org.vn

Các tin khác: