SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng WebGIS quản lý bệnh truyền nhiễm

Với giao diện thân thiện, đơn giản, phù hợp với người dùng cuối (phù hợp với trình độ của tuyến y tế cơ sở), ứng dụng đã giúp cho công tác phòng chống dịch được thống nhất, nhanh chóng, kịp thời và chính xác hơn.

Đây là kết quả của công trình nghiên cứu thuộc nhóm tác giả Nguyễn Trí Dũng, Lê Hồng Nga, Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Đình Dũng, Lê Thị Ánh Tuyết (Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế TP.HCM); Khưu Minh Cảnh, Trương Thanh Tùng, Lâm Quang Hà (Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý - HCMGIS, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM).  Công trình  đoạt giải 3 Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019 lĩnh vực 1: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Với giao diện thân thiện, đơn giản, phù hợp với người dùng cuối (phù hợp với trình độ của tuyến y tế cơ sở), ứng dụng đã giúp cho công tác phòng chống dịch được thống nhất, nhanh chóng, kịp thời và chính xác hơn.

Hệ thống gồm có quy trình gửi và phản hồi ca bệnh, quá trình này giúp việc liên thông giữa các cấp trong cùng một phần mềm, giảm thiểu sự chênh lệch số liệu giữa các cấp. Luồng thông tin sẽ được liên tục, kịp thời, thống nhất.

Thực hiện thống kê, báo cáo linh động theo không gian và thời gian, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và giảm thiểu sai sót.

Định vị ca bệnh trên bản đồ: tìm kiếm, định vị trên bản đồ số từ nguồn bản đồ địa chính tỷ lệ lớn, đảm bảo độ chính xác, dễ dàng thực hiện các phép phân tích tương quan không gian giữa các ca bệnh, hỗ trợ công tác phân tích dịch tễ.

Xác định ổ dịch: dựa vào bản đồ số, chức năng định vị của điện thoại thông minh, đo khoảng cách chính xác, phân tích tương quan không gian giữa các ca bệnh trên bản đồ số, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo ông Phạm Đức Thịnh, Trưởng phòng tư vấn và dịch vụ HCMGIS, chương trình nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin địa lý TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 sẽ nghiên cứu, triển khai ứng dụng GIS vào công tác quản lý nhà nước tại các sở ngành và quận huyện; chia sẻ, trao đổi và tích hợp dữ liệu GIS từ các đơn vị trên, cũng như bảo đảm các yêu cầu về cơ sở pháp lý, kỹ thuật, công nghệ và hạ tầng cho việc triển khai ứng dụng GIS, tích hợp và chia sẻ dữ liệu.

Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information Systems) là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược. Nói cách khác, GIS là một tập hợp có tổ chức của phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và con người được thiết kế để thu nhận, lưu trữ, cập nhật, thao tác phân tích làm mô hình và hiển thị tất cả các dạng thông tin địa lý có quan hệ không gian nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý và quy hoạch. 

TUYẾT MAI

Nguồn: Báo Khoa học Phổ thông

Các tin khác: