SpStinet - vwpChiTiet

 

Chuẩn bị điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019

Từ ngày 01/7/2019, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia sẽ tiến hành cuộc điều tra tiềm lực của các tổ chức khoa học và công nghệ trên cả nước.

Lớp tập huấn được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 12/6/2019 | Ảnh: MOST
Lớp tập huấn được tổ chức tại TP.HCM ngày 12/6/2019 | Ảnh: MOST

Cuộc điều tra được khởi động theo quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019.

Cuộc điều tra được tổ chức 5 năm 1 lần với mục đích thu thập thông tin để đánh giá thực trạng khả năng của các tổ chức KH&CN, làm cơ sở cho việc xây dựng các quy hoạch tổng thể ngành và chiến lược phát triển KH&CN quốc gia.

Các nhóm thông tin điều tra bao gồm: nhân lực KH&CN, nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng và các tiềm lực KH&CN khác.

Để phục vụ nhiệm vụ này, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức các lớp tập huấn trên cả nước nhằm giới thiệu phương án điều tra, các mẫu phiếu và hướng dẫn điền phiếu điều tra. Đối tượng tham gia chính tại các lớp tập huấn là đại diện làm công tác thống kê và lãnh đạo của các Sở KH&CN trên cả nước.

Ngô Hà

Các tin khác: